Tiếng Anh Mầm Non (4 -6 tuổi)

Rất nhiều tài liệu nghiên cứu của Mỹ về năng lực và khả năng học tập sớm của trẻ đã chứng minh rằng trẻ có khả năng thẩm thấu và học ngoại ngữ một cách tự nhiên từ khi sinh ra đến trước 6 tuổi. (Theo VEYLDF - The Victorian Early Year Learning and Development)

Viết Bình luận

X
Form đăng ký Interlink
Tên phụ huynh*
Tên học viên*
Số điện thoại liên hệ*